Zakazivanje seanse i početak psihoterapije

Direktan i neposredan kontakt, najčešće preko telefona je najpreporučljiviji način za zakazivanje psihoterapijske seanse i početak psihoterapije. U direktnoj komunikaciji i klijent i psihoterapeut su u prilici da se brzo i precizno dogovore oko termina seanse.

Prva seansa

Tokom prve seanse, psihoterapeut saznaje šta klijenta dovodi kod njega, a klijent može očekivati da će biti saslušan pažljivo i sa poštovanjem, bez kritikovanja i pridike, u sigurnom i poverljivom okruženju.

U toku seanse klijent dobija podršku da govori slobodno, da izrazi svoje potrebe, dobija odgovore na pitanja ukoliko ih ima i pomoć da formuliše ciljeve buduće terapije. Ponekad, sve što je osobi potrebno je jedna psihoterapijska seansa da joj pomogne tokom perioda krize.

Psihoterapija i psihološko savetovanje

Klijent ima mogućnost izbora između psihološkog savetovanja koje je najčešće kratkoročno, često fokusirano na konkretno pitanje, i psihoterapije, koja podrazumeva dublje istraživanje postojećih obrazaca ponašanja. Za psihoterapiju je obično potreban duži period psihoterapijskog rada u odnosu na savetovanje. U oba slučaja, da bi terapija bila efikasna, neophodna je posvećenost, najčešće u obliku sedmičnih seansi od 60 minuta.

Klijent i psihoterapeut se dogovaraju oko datuma i termina seansi. Redovnost i kontinuitet u terapiji su važni jer daju strukturu celom procesu. Početak psihoterapije i prva psihoterapijska seansa za mnoge ljude predstavljaju početak ponovnog uspostavljanja samoregulacije i ličnih granica.

Sigurno i poverljivo okruženje psihoterapijskih seansi omogućava klijentu da slobodno i otvoreno govori i da na taj način postane svestan šta radi i kako to radi. Psihoterapija omogućava klijentima da prepoznaju kako ograničavaju ili kontrolišu svoje ponašanje i kako to ima dalekosežan uticaj na njihovu dobrobit i na relacije sa drugim ljudima. Ovaj proces samootkrivanja i osvešćivanja vlastitih obrazaca ponašanja ponekad može da bude propraćen snažnim emocijama, kao što su tuga, sram, ljutnja, žalost, razočarenje, ali i olakšanje, radost i ponos.

Promene koje su klijentu potrebne mogu da budu manjeg ili većeg opsega. Kako ljudi postaju svesni svojih strahova i strepnji, znatiželja i uzbuđenje postaju “osnovna oblikujuća snaga” njihove relacije sa drugim ljudima i uopšte sa svetom. A najveći deo ljudi može, putem uvida i podrške, da postigne promene koje otvaraju nove smernice i pružaju obnovljeni smisao života kao uzbudljivog i vrednog življenja.

Otkazivanje seanse

Kada klijent želi da otkaže zakazanu seansu, važno je da obavesti psihoterapeuta što je moguće ranije.

Terapijske grupe su opcija kao i individualna psihoterapija. Psihoterapija i psihološko savetovanje su jednako dostupne kako na srpskom, tako i na makedonskom i engleskom jeziku.

Ukoliko želite da zakažete psihoterapijsku seansu ili da se informišete u vezi psihoterapije, kliknite ovde.