Oznaka: checklist

najbolji psihoterapeut

Dobar psihoterapeut i njegove karakteristike

Psihoterapija kao zanat Psihoterapiju možemo da posmatramo kao zanat i umeće, a kao u svakom zanatu, zanatlije se međusobno razlikuju u odnosu na veštine i umeća koja poseduju….