Oznaka: manipulacija

Kristina Pota Radulović, psihoterapeut - Nemoj pogrešno da me shvatiš

„Nemoj pogrešno da me shvatiš“ – briga za sagovornika ili manipulativni manevar?

„Nemoj pogrešno da me shvatiš“ u osnovi predstavlja zahtev i pokušaj modifikacije ponašanja, osećanja i rasuđivanja onoga kome je upućena i često ima manipulativnu funkciju. „Nemoj pogrešno da…

Objašnjavanje, pravdanje i ubeđivanje kao stil komunikacije - Kristina Pota Radulović, psihoterapeut - Beograd

Objašnjavanje, pravdanje i ubeđivanje kao stil komunikacije

Da li uvek moramo da prostiremo „tepih objašnjavanja“ pre nego što kročimo sa onim što želimo da kažemo? Kakvu ulogu ima objašnjavanje u situacijama kada ga sagovornik nije…